Første gang i klinikken

Ny patient
Hvis du ikke har været i klinikken før, skal din første henvendelse normalt ske telefonisk. Vi registrerer dit personnummer, mobilnummer og e-mail adresse.

Inden du kommer i klinikken bedes du udfylde vores velkomst skema. Du kan udfylde og sende det pr. email til os her (åbner i et nyt vindue) her
Mobilnummeret bruger vi til at sende en sms to dage før du har en aftale i klinikken. Hvis du er nødt til at melde afbud, så håber vi at du gør det i god tid.
Se mere under afbud. Men husk at få en henvisning fra egenlæge inden du kontakter os. Se mere om ventetider her.

Prøvesvar
Det er muligt at få svar på e-mail eller telefonisk. Du skal aftale med sekretæren hvordan du modtager prøvesvar, når du møder op til konsultationen. Det er dit eget ansvar at sikre at du får svar på prøverne, men vi gør selvfølgelig hvad vi kan for at give dig svar så hurtigt som muligt.

Gruppe 1 patienter
Du skal have en henvisning fra egen læge. Henvisningen kan være sendt elektronisk ellers skal den medbringes. Behandlingen skal være påbegyndt inden 6 måneder efter henvisningen og gælder til maksimalt 6 konsultationer – hvoraf telefon eller e-mail konsultationer tæller for 1/3 konsultation. Strækker behandlingen sig over 6 konsultationer kræver det en ny henvisning. Konsultation og behandling er gratis. Visse lidelser betragtes som kroniske og kræver ikke ny henvisning.

Gruppe 2 patienter
Du kan frit søge behandling i klinikken. Som gruppe 2 patient er der en egenbetaling. Betalingen kan ske med kontant eller på et indbetalingskort som udleveres på klinikken.

Sundhedsforsikring
Har du eller din arbejdsgiver tegnet en sundhedsforsikring, kan du blive undersøgt og behandlet via denne. De nærmere retningslinier afhænger af den konkrete
forsikring og du skal derfor aftale med forsikringsselskabet, hvornår og hvordan undersøgelse og behandling kan finde sted.

Selvbetaler
Hvis du ikke er omfattet af sygesikringen gruppe 1 eller 2, kan du vælge at blive undersøgt og behandlet i klinikken mod egen betaling. Kontakt os for pris mv.

Foreign patients
Foreign patients will need to pay for the examination and treatment, unless you have a danish social security number. Cash or bank transferral are optional.
Credit cards are not accepted.