urinundersøgelse  f.eks inkontinens .jpg

FOR LÆGER


HVEM KAN HENVISE?

Vi modtager først og fremmest henvisninger fra alle praktiserende læger. Herudover kan alle læger henvise til undersøgelser, men skal være opmærksomme på, at hvis ikke patienten er henvist som sygesikringspatient, vil der skulle foregå afregning for undersøgelserne på anden måde, afhængig af patientens indgang til klinikken (privat patient/forsikringspatient og lignende).

HENVISNINGS UDFORMNING (AF HENVISNINGEN SKAL FREMGÅ)

Patient navn, adresse, cpr. nummer. Der må også gerne fremgå telefonnummer til patienten. Dén der henviser til en undersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.

HENVISNING SENDES TIL YDERNUMMER 200751

Når pt. henvises som sygesikringspatient, så SKAL der foreligge henvisning via RefHost, før vi kan undersøge patienten via RefHost henvisningshotel.

PATIENT HANDICAP

Klinikken ligger på 5. Sal. Der er en lille elevator. Patienten skal være selvhjulpen.

AKUTTE UNDERSØGELSER

Hovedparten af vore undersøgelser er elektive, men vi foretager også akutte undersøgelser. AKUTTE undersøgelser kan udføres efter direkte aftale mellem henvisende læge og klinikken. Ved behov for akut undersøgelse kontaktes klinikken på tlf. 21524464 (nden for klinikkens åbningstid) for nærmere aftale.

SVAR PÅ UNDERSØGELSER

Svar til patienten afgives via www.laegekontakt.dk og ved behov for akut svar/ information kontaktes henvisende person efter aftale. Svar kan ved ønske også afgives telefonisk. Ønsket skal blot meddeles i henvisningsteksten.

KLINIK INFORMATION

Ledende Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, Ph.d. Tine Tetzschner

Axeltorv 8, 5. Sal, 1609 København V. CVR. nr. 30522850 Ydernummer: 200751 Telefonnummer: 33 33 95 15