Certificeringer mv.

Tines klinik er som en af de første klinikker akkrediteret i forhold til den danske kvalitetsmodel. Se certifikat her (in English).

Klinikken er undergivet tilsyn fra Sundhedsstyrelsen. I det sidste tilsyn konkluderer sundhedsstyrelsen:

“Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet at alle målepunkter var opfyldt ved besøget”

Se rapporten her.