patientombuddet

PATIENTOMBUDDET


Sundhedsvæsenets rapporteringssystem for utilsigtede hændelser er forankret i Patientombuddet.

Patient ombuddet varetager den centrale administration af raporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Det er patientombuddets Læringsenhed, der på nationalt niveau modtager og gennemgår de rapporterede hændelser og formidler viden herfra tilbage til sundhedsvæsenet. Læs mere her